ข่าวนักลงทุน

บรรยากาศการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558


News

เนื่องจาก บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
ในวันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม 2558  ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน
โดยมีภาพบรรยากาศตามลิงค์ด้านล่าง

https://www.youtube.com/watch?v=G4SSqRAXTpQ