ข่าวนักลงทุน

ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560


News

เนื่องจาก บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
ในวันเสาร์ ที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ชั้นที่ 17 โรงพยาบาลเทพธารินทร์  
โดยมีภาพบรรยากาศตามลิงค์ด้านล่าง
https://youtu.be/nZUITaa__T8